طراحی و اجرای دکوراسیون نمایشگاهی

طراحی و اجرای دکوراسیون غرفه نمایشگاهی

 رسیدن به بازارهای گسترده جهانی ، مستلزم حرکت به سوی اقتصاد باز ، به کارگیری استراتژی های جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواسته های مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف می باشد. توفیق در دستیابی به این هدف ، نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی و نیز بخش های وابسته دولتی در بازارهای مختلفی میباشد. نمایشگاه ها یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانمندی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی وخدماتی می باشند.

دکوراسیون غرفه نمایشگاهی
Read More