سبک دکوراسیون داخلی روستیک
26
جولای

سبک دکوراسیون داخلی روستیک

سبک دکوراسیون داخلی روستیک

سبک هنری روستیک اسم سبکی است که در آن به سادگی و روستایی بودن اهمیت داده شده است. سبک روستیک در فضاهای ویلایی کاربرد دارد و کوشش آن در به درون خانه کشیدن طبیعت خالص است .سبک مورد نظر به دست ساخته‌های هنری روستائیان برای دکور داخلی و چیدمان دکوراسیون داخلی گفته می‌شود و عمدتا ساخت آنها با چوبهای جنگلی و درختان می‌باشد که حسب نیاز به میز، صندلی، تخت و کمد تبدیل شده‌اند. استفاده از مواد و مصالح و متریال‌های برگرفته از طبیعت، فضایی صمیمی‌تر  همراه با راحتی بیشتر می‌آفریند

آنچه نیاز بوده تراشیده شده و الباقی به همان حالت رها شده است. از پرداخت‌ها و نازک کاری‌ها روی چوب خبری نیست و اصالت و مرکز توجه، طبیعت خود چوب است.معمولاً چوب‌ها رنگ نمی‌شوند یا فقط با پوششی مات بدون اینکه جلا داده شوند یا با رنگهای مصنوعی چوب را پوشش دهند اندود می‌گردند.